ویدئوی شماره 1 :  استفاده از دستگاه علوفه خردکن روتاری با ظرفیت 1/5 تن در ساعت برای خرد کردن علوفه های خشک در واحد دامداری جهت تولید خوراک دامی

دستگاه علوفه خردکن روتاری با ظرفیت 1/5 تن در ساعت

ویدئوی شماره 2: استفاده از دستگاه علوفه خردکن روتاری برای خردکردن سبزیجات تر جهت تولید کمپوست قارچ در واح های تولید قارچ

دستگاه علوفه خردکن روتاری با ظرفیت 1/5 تن در ساعت

ویدئوی شماره 3: نتیجه نهایی استفاده از دستگاه علوفه خردکن برای خرد کردن سبزیجات تر

دستگاه علوفه خردکن روتاری با ظرفیت 1/5 تن در ساعت

ویدئوی شماره 4: نحوه کارکرد دستگاه رنده برایرنده کردن انواع محصولات کشاورزی مانند چغندر و سیب زمینی برای مصارف تولید خوراک دامی و تولید کمپوست قارچ

دستگاه رنده

ویدئوی شماره 5: نتیجه نهایی استفاده از دستگاه رنده برای رنده کردن جغندر

دستگاه رنده

ویدئوی شماره 6 : نحوه کارکرد دستگاه هویج شوی فرچه ای تولید شده در کارگاه شفیعی

فیلم دستگاه هویج شوی